Kierunek PRACA!
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

Pamiętaj, że ta rekrutacja do projektu przeznaczona jest wyłącznie dla osób:

 

 1. zamieszkałych na terenie Krakowa, powiatu krakowskiego, myślenickiego, olkuskiego, wielickiego (weryfikacja na podstawie oświadczenia).
 2. w wieku 30 – 64 lat (weryfikacja na podstawie oświadczenia).
 3. pozostających bez pracy (weryfikacja na podstawie oświadczenia).
 4. należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
  • osoby powyżej 50. roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku),
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby z wykształceniem maksymalnie średnim,
  • kobiety,
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat

 

Dane Kandydata:
Informacje o Kandydacie:

Pozostałe:
Powered by BreezingForms