Kierunek PRACA!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Jesteś zainteresowany?


Co oferujemy w ramach projektu „Kierunek PRACA!”?

 1. Płatne staże zawodowe wybrane przez Ciebie.
 2. Praca po zakończeniu stażu.
 3. Bezpłatne szkolenia zakupione na rynku komercyjnym wybrane przez Ciebie.
 4. Opieka osobistego doradcy i pośrednika pracy.
 5. Warsztaty Kompetencji Społecznych i Pozytywnego Wizerunku.

 

Udział w projekcie „Kierunek PRACA!” jest całkowicie BEZPŁATNY.

 

Co możesz zyskać?
Pracę i/lub nowe kwalifikacje i praktyczne doświadczenie zawodowe

 1. Stypendium stażowe/szkoleniowe podczas odbywania stażu u pracodawcy/szkolenia.
 2. Zwrot kosztów dojazdu na warsztaty i do miejsc stażowych.
 3. Osobom, które opiekują się dzieckiem do lat 7 lub inną osobą zależną zapewniamy zwrot kosztów opieki podczas odbywania stażu oraz szkolenia.
 4. Opłatę za szkolenia, egzaminy i certyfikaty.
 5. Materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas warsztatów.
 6. Zaświadczenie o ukończeniu stażu/szkolenia.


Kto może wziąć udział w projekcie „Kierunek PRACA”?

 1. Osoby w wieku 30 - 64 lat;
 2. Zamieszkałe na terenie Miasta Krakowa lub powiatu krakowskiego, myślenickiego, olkuskiego, wielickiego;
 3. Osoby pozostające bez pracy (bezrobotne/bierne zawodowo)
 4. Osoby należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
  • osoby powyżej 50. roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku),
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby z wykształceniem maksymalnie średnim,
  • kobiety,
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat